user_mobilelogo

Besøksadresse: Studieveien 2, 2815 Gjøvik, Norge

Visit us at: Studieveien 2, 2815 Gjoevik, Norway

Telephone: +47 90150256

Telefon: +47 90150256

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SecCon AS er et konsulentselskap innen IKT sikkerhet/personvern. Vi ble etablert i 2008 og vår virksomhet siden da har i hovedsak bestått av disse oppdragene.

  • Kurs og skoleopplæring innen IKT-sikkerhet

  • Fungere som personvernombud for bedrifter og kommuner

  • Rådgivning innen personvern og IKT-sikkerhet

 

Bedriften har også utviklet programvare for å understøtte sin virksomhet som rådgiver, og et program for avvikling av hundestevner for Agility (Hinderløp med hund)

Bedriften har for tiden en ansatt.

 

SecCon AS sin hovedaktivitet er kurs og undervisning innen

  • Ppersonvern - GDPR

  • IKT-sikkerhet

  • Prosjektledelse

  • Dokumentasjon

I mer en 10 år har vi undervist på Fagskolenivå i disse emnene og samtidig tilpasset bedrift interne kurs.