default_mobilelogo

Vi unnskylder dårlig utseende på denne siden.

Hjemmesiden er for tiden under ombygging og vil snart fremstå i et helt nytt utseende.

 

SIKKERHETSTJENESTER

 

SecCon AS er et konsulentfirma som driver opplæring og konsulenttjenester innen informasjonssikkerhet, IKT-sikkerhet.

Vi har erfaring innen IKT-drift i store organisasjoner, undervisning, sikkerhetsarbeide og konsulentarbeide. Vi utfører mange type oppdrag, men fokuserer på

  • Opplæring/kurs                                                           
  • Utføre tjenesten som personvernombud for din bedrift
  • Risikovurderinger
  • Lage policy for bedrifter
  • Sette opp kriseplaner

 

 

AGILITY SYSTEMER 

Bedriftens andre satsingsområde er utvikling og drift av IKT-systsemer for Agility (hinderløp med hund) stevner. Her kan vi bidra med følgende kompetanse:

  • Drifter daglig påmelding, stevneavvikling og resultatsystemet AgiPro ( www.agipro.org )
  • Mer enn 20 års erfaring som utøver og arrangør
  • Kursvirksomhet i agility

Vi er nå i ferd med å lage et helt nytt arrangørsystem som vi skal være ferdig til å lansere i 2014. Dette skal være tilpasset det internasjonale markedet.