user_mobilelogo

SecCon AS er et konsulentselskap innen IKT sikkerhet/personvern. Vi ble etablert i 2008 og vår virksomhet siden da har i hovedsak bestått av disse oppdragene.

  • Kurs og skoleopplæring innen IKT-sikkerhet

  • Fungere som personvernombud for bedrifter og kommuner

  • Rådgivning innen personvern og IKT-sikkerhet

 

Bedriften har også utviklet programvare for å understøtte sin virksomhet som rådgiver, og et program for avvikling av hundestevner for Agility (Hinderløp med hund)

Bedriften har for tiden en ansatt.