user_mobilelogo

SecCon AS har vært et konsulentselskap innen IKT sikkerhet/personvern. Vi ble etablert i 2008 og vår virksomhet siden da har i hovedsak bestått av disse oppdragene.

  • Kurs og skoleopplæring innen IKT-sikkerhet

  • Fungere som personvernombud for bedrifter og kommuner

  • Rådgivning innen personvern og IKT-sikkerhet

 

Bedriften har også utviklet programvare for å understøtte sin virksomhet som rådgiver, og et program for avvikling av hundestevner for Agility (Hinderløp med hund)

Selskapet er i 2020 i omlegging og nye eiere er planlagt å skulle overta innen årsskiftet. Selskapet vil fortsatt drive konsulentvirksomhet innen noen andre fagområder, men ikke undervisning eller utvikling av styresystemer for hundestavner. Ny type virksomhet og ny daglig leder vil bli offentliggjort i løpet av høsten. 

Bedriften har for tiden en ansatt. Ny eier vil overta og ny daglig leder ansettes. Nåværende daglig leder vil ta seg av økonomi oppgaver i en overgangsperiode.